Termeni și condiții

1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

Simplisio SEO – este denumirea comercială a SIMPLISIO INNOVATION SRL, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în București, sector 1, strada Știrbei Vodă nr. 164, bl. 21A, sc. A, et.1, ap.15, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/14613/2021, cod unic de înregistrare fiscală 44791098.

„Simplisio”, „noi” sau „ne” se referă la rețeaua Simplisio SEO și/sau la firmele membre individuale ale acesteia. „Simplisio SEO”, „noi” sau „ne”, așa cum sunt utilizate în articolele individuale și în articolele de reflecție disponibile pe site-urile web, se pot referi, în funcție de context, la rețeaua Simplisio SEO ca un colectiv sau la firmele membre individuale.

Utilizator – înseamnă toți utilizatorii/vizitatorii unui site web.

dumneavoastră – înseamnă dumneavoastră, în calitate de utilizator individual al unui Site web.

Pseudonim – porecla prin care un anumit Utilizator/Client/Cumpărător poate adăuga Conținut pe Site. Porecla este asociată cu informațiile Utilizatorului/Clientului/Clientului de pe Site sub numele „Nume utilizator”.

Cont – secțiunea din Site care constă într-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului să trimită Comenzi și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului pe Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții ale Bunurilor etc.). Utilizatorul este responsabil pentru a se asigura că toate informațiile introduse la crearea contului sunt corecte, complete și actualizate.

Site/Site – site-ul găzduit la adresa web simplisioseo.ro și subdomeniile sale.

Vânzător – Simplisio SEO

Cumpărător – orice persoană fizică sau juridică care achiziționează un bun sau un serviciu de pe acest site web

Comandă – un document electronic care intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite către Vânzător

Bunuri și servicii – orice produs sau serviciu listat pe site, care urmează să fie furnizat de către Vânzător Cumpărătorului ca urmare a Contractului.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de Vânzător.

Contract – înseamnă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Contract de prestări servicii – înseamnă contractul semnat atât de Vânzător, cât și de Cumpărător pentru prestarea de servicii către Cumpărător.

Conținut – înseamnă:

– toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate în alt mod prin utilizarea unui echipament electronic;

– conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorului de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau prin orice alt mijloc de comunicare disponibil;

– orice informație comunicată prin orice mijloace de către un angajat/colaborator al Vânzătorului către Cumpărător în conformitate cu datele de contact, indiferent dacă acestea au fost sau nu specificate de către Cumpărător;

– informații referitoare la Bunurile și/sau Serviciile și/sau prețurile practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;

– informații referitoare la Bunurile și/sau Serviciile și/sau prețurile practicate de o terță parte cu care Vânzătorul a încheiat acorduri de parteneriat, într-o anumită perioadă;

– date referitoare la Vânzător sau alte date privilegiate ale Vânzătorului.

Document – acești Termeni și condiții.

– toate materialele și conținutul, inclusiv design, editoriale, texte, grafică, materiale audiovizuale, elemente multimedia, fotografii, videoclipuri, muzică, înregistrări sonore, rapoarte, documente, software, informații, formule, modele, date și orice altă lucrare.

Comunicări comerciale – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi e-mail/SMS/telefon/mobile push/web push/etc.) care conține informații generale și tematice, informații despre produse similare sau complementare celor pe care le-ați achiziționat, informații despre oferte sau promoții, informații despre bunuri și servicii adăugate în secțiunea „Cont/Contul meu” sau „Cont/Favorite”, precum și alte comunicări comerciale, cum ar fi studii de piață și sondaje de opinie.

2. DESPRE SITE

2.1. Site-urile web oferă informații despre Simplisio SEO, inclusiv despre conducerea de opinie și despre serviciile și produsele pe care le oferim. Trimiterile la „Site-ul web”, „site-urile web” și „www.simplisioseo.ro” includ toate programele, conținutul și caracteristicile furnizate în cadrul site-ului (site-urilor web) relevant(e). În plus, în acești Termeni, toate trimiterile la adresele sau URL-urile site-urilor web vor include, de asemenea, orice site-uri web succesoare sau înlocuitoare care conțin informații substanțial similare cu cele ale site-ului (site-urilor) web la care se face referire.

2.2. Site-urile web oferă o serie de caracteristici interactive, cum ar fi accesul la conținut premium și personalizat, profiluri de utilizator, liste de lectură, comentarii și alte caracteristici de colaborare accesibile publicului. Este posibil să adăugăm alte caracteristici din când în când.  Anumite caracteristici sunt disponibile numai pentru Utilizatorii înregistrați. Pentru mai multe informații despre înregistrare, vă rugăm să consultați secțiunea Înregistrare din acești Termeni.

3. NUMAI ÎN SCOP INFORMATIV

3.1. Site-urile web și conținutul disponibil în cadrul acestora sunt doar în scop informativ. Nici site-urile web și nici conținutul disponibil în cadrul acestora nu constituie consultanță profesională și nici nu trebuie să vă bazați pe ele sau pe terțe părți, inclusiv, de exemplu, pentru a vă opera sau promova afacerea, pentru a obține finanțare sau capital sub orice formă, pentru a obține aprobări de reglementare sau guvernamentale sau pentru a obține servicii sau alte beneficii de la orice entitate. Înainte de a lua orice decizie sau de a întreprinde orice acțiune, trebuie să vă consultați cu consilieri profesioniști.

4. MODIFICĂRI ALE SITE-URILOR WEB ȘI DISPONIBILITATEA ACESTORA

4.1. Site-urile web sunt puse la dispoziție „așa cum sunt”, fără nicio declarație sau garanție în ceea ce privește funcționalitatea sau disponibilitatea acestora și fără nicio garanție că sunt complete, exacte sau oportune și fără nicio garanție cu privire la rezultatele pe care dumneavoastră sau alte persoane le puteți obține în urma utilizării lor. Accesul la toate site-urile web sau la părți ale acestora poate fi suspendat în orice moment, fără notificare prealabilă.

5. RESPONSABILITĂȚILE DUMNEAVOASTRĂ

5.1. Veți utiliza site-urile web numai în scopuri legale. Dacă, în orice moment, veți lua cunoștință de orice încălcare, de către orice persoană sau entitate, a oricărei părți a acestor Termeni, ne veți notifica imediat prin intermediul acestui formular de contact și ne veți oferi asistență, la cerere, pentru a opri sau remedia o astfel de încălcare.

6. COMPORTAMENT INTERZIS

6.1. În utilizarea site-urilor web, nu trebuie să faceți următoarele:

– Să postați, să transmiteți sau să puneți la dispoziție în alt mod prin intermediul Site-urilor web orice materiale care sunt sau pot fi: (a) amenințătoare, hărțuitoare, degradante, pline de ură sau intimidante, sau care nu respectă drepturile și demnitatea altora; (b) defăimătoare, calomnioase, frauduloase sau în orice alt mod ilicite; (c) obscene, indecente, pornografice sau în orice alt mod reprobabile; sau (d) potențial dăunătoare sau invazive sau destinate să deterioreze sau să deturneze funcționarea sau să monitorizeze utilizarea oricărui hardware, software sau echipament, cum ar fi un virus, un vierme, un cal troian, un ou de Paște, o bombă cu ceas, un spyware sau alt cod, fișier sau program informatic (fiecare, un „virus”).

– Să postați, să transmiteți sau să puneți la dispoziție prin intermediul site-urilor web orice material protejat de drepturi de autor, mărci comerciale, secrete comerciale, drepturi de publicitate sau de confidențialitate sau orice alt drept de proprietate, fără acordul prealabil scris al proprietarului în cauză.

– Să folosiți site-urile web în scopuri comerciale sau să folosiți în alt mod site-urile web pentru procesarea datelor sau a altor informații în numele unei terțe părți.

– Să folosiți site-urile web în orice scop fraudulos sau în orice alt scop ilicit sau ilegal.

– Interferați sau întrerupeți funcționarea site-urilor web sau a serverelor sau rețelelor utilizate pentru a pune la dispoziție site-urile web, inclusiv prin piratarea sau distrugerea oricărei porțiuni din oricare dintre site-urile web; sau prin încălcarea oricărei cerințe, proceduri sau politici a acestor servere sau rețele.

– Să restricționați sau să împiedicați orice altă persoană să utilizeze site-urile web.

– Să creați sau să partajați conținut fără a obține în prealabil toate permisiunile necesare de la terți sau să utilizați în alt mod site-urile web pentru a posta sau transmite orice informație pe care nu aveți dreptul să o furnizați; care ar încălca orice lege sau reglementare aplicabilă; sau care ar încălca, încălca sau deturna orice drept sau interes al unei terțe părți.

– Să reproduceți, modificați, adaptați, traduceți, creați lucrări derivate, vindeți, închiriați, închiriați, împrumutați, distribuiți sau exploatați în alt mod orice parte a (sau orice utilizare a) site-urilor web, cu excepția celor autorizate în mod expres în prezentul document, fără consimțământul prealabil scris expres al Simplisio SEO.

– Să faceți inginerie inversă, să descompilați sau să dezasamblați orice parte a oricărui site web, cu excepția cazului în care o astfel de restricție este permisă în mod expres de legea aplicabilă.

– Să eliminați sau să modificați orice notificare privind drepturile de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate de pe site-urile web sau conținutul pe care îl accesați prin intermediul site-urilor web.

– Încadrați sau oglindiți orice porțiune a site-urilor web sau încorporați în alt mod orice porțiune a site-urilor web în orice produs sau serviciu, fără consimțământul scris prealabil expres al Simplisio SEO.

– Să descărcați și să stocați sistematic conținutul site-urilor web. Pentru evitarea oricărui dubiu, stocarea în cache a site-urilor web este permisă de către un furnizor de servicii care acționează în cursul normal al activității sale, atunci când este permisă de legislația aplicabilă.

– Să folosiți orice robot, spider, aplicație de căutare/recuperare a site-urilor web sau orice alt dispozitiv manual sau automat pentru (a) a prelua, indexa, „răzui,” „extrage date” sau aduna în alt mod conținut de pe site-urile web, (b) a reproduce sau a ocoli structura de navigare sau prezentarea site-urilor web sau (c) a recolta sau a colecta informații despre utilizatorii site-urilor web fără consimțământul prealabil scris expres al Simplisio SEO.

6.2. Dacă nu respectați acești Termeni (sau dacă avem motive rezonabile să suspectăm sau investigăm suspiciuni de nerespectare), vă putem suspenda accesul la Site-urile web sau putem lua orice alte măsuri pe care le considerăm adecvate.

7. CONDIȚII DE UTILIZARE A SITE-ULUI WEB

7.1. Dacă sunteți o persoană fizică, declarați și garantați că ați împlinit vârsta majoratului în jurisdicția în care locuiți și că aveți în orice caz cel puțin 18 ani.

7.2. Dacă utilizați site-urile web în numele unei corporații sau al unei alte organizații, declarați și garantați că aveți capacitatea de a accepta acești Termeni în numele unei astfel de organizații și toate referirile la „dumneavoastră” în cadrul acestor Termeni vor include o astfel de organizație, împreună și separat cu dumneavoastră personal.

7.3. Declarați și garantați că dvs. și/sau organizația în numele căreia acționați: (i) nu sunteți localizat, organizat sau rezident într-o țară care face obiectul unui embargou impus de un guvern, o uniune sau o organizație interguvernamentală, inclusiv, dar fără a se limita la Statele Unite, Regatul Unit, Uniunea Europeană sau orice stat membru al UE, sau Organizația Națiunilor Unite, sau care a fost desemnată de aceste părți ca fiind o țară care „sprijină terorismul”; (ii) nu figurează pe nicio listă guvernamentală, uniune sau organizație interguvernamentală a părților interzise sau restricționate; și (iii) nu sunt deținute sau controlate, direct sau indirect, de nicio parte descrisă la punctele (i) și (ii) din prezenta dispoziție. În cazul în care orice lege, normă sau regulament aplicabil vă interzice accesul la site-urile web, nu aveți voie să le accesați. Dacă, cu toate acestea, accesați sau utilizați site-urile web, veți fi în continuare obligat să respectați acești Termeni și veți avea toate obligațiile, responsabilitățile și răspunderile ca și cum ați fi fost eligibil să faceți acest lucru.

8. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

8.1. Conținutul, așa cum este definit în preambul, inclusiv, dar fără a se limita la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Simplisio SEO, care își rezervă toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

8.2. Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul/Vizitatorul nu are voie să copieze, să distribuie, să publice, să transfere către terți, să modifice și/sau să altereze în alt mod, să folosească, să facă legături către, să afișeze sau să includă orice conținut în alt context decât cel inițial intenționat de Simplisio SEO, inclusiv orice conținut în afara Site-ului, să elimine orice marcaj care semnifică drepturile de autor ale Simplisio SEO asupra conținutului și să participe la transferul, vânzarea, distribuirea oricăror materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, cu excepția consimțământului expres scris al Simplisio SEO.

8.3. Orice Conținut la care Clientul/Clientul/Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloace face obiectul Documentului, cu excepția cazului în care Conținutul este însoțit de un acord de utilizare specific și valabil între Simplisio SEO și Clientul/Clientul/Utilizatorul, și fără nicio garanție expresă sau implicită din partea Simplisio SEO cu privire la acel Conținut.

8.4. Clientul/Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul/Vizitatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținutul numai în scopuri personale sau necomerciale, cu condiția ca acestea să nu intre în conflict cu prevederile Documentului.

8.5. În cazul în care Simplisio SEO acordă Clientului/Clientului/Vizitatorului/Utilizatorului dreptul de a utiliza, în forma descrisă într-un acord de utilizare separat, conținutul specific la care Clientul/Clientul/Utilizatorul are sau obține acces ca urmare a acestui acord, acest drept se extinde numai la conținutul (conținuturile) definit(e) în acord, numai pentru perioada de existență a acestuia sau a acestora pe site sau pentru perioada definită în acord, în termenii definiți, dacă aceștia există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Simplisio SEO pentru respectivul Client/Client/Utilizator sau pentru orice altă terță parte care are/acestora acces la acest conținut transferat, prin orice mijloace și care ar putea fi sau este prejudiciat în vreun fel de acest conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

8.6. Niciun conținut transmis Clientului, Utilizatorului, Vizitatorului sau Cumpărătorului, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de către Client, Utilizator, Vizitator sau Cumpărător prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Simplisio SEO și/sau a angajatului/angajatului Simplisio SEO care a facilitat transferul conținutului, dacă este cazul, cu privire la acest conținut.

8.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise în mod expres de prezentul Document sau de Acordul de utilizare care îl însoțește, dacă există.

8.8. Cu excepția cazului în care se indică altfel în Conținutul relevant și cu condiția să respectați toate obligațiile dumneavoastră în temeiul acestor Termeni de utilizare, vi se permite să vizualizați, să copiați, să imprimați și să distribuiți (dar nu să modificați) Conținutul de pe acest Site web; cu condiția ca (i) orice astfel de utilizare să fie doar în scopuri informative și necomerciale și (ii) orice copie a Conținutului pe care o faceți să includă notificări de copyright sau alte notificări de atribuire asociate Conținutului.

9. COMANDĂ

9.1. Clientul/Shopperul NU poate plasa comenzi pe site. 9.2. Produsele afișate pe Site sunt doar de prezentare și nu reprezintă obiectul serviciilor sau bunurilor oferite de Simplisio SEO. Orice comandă înregistrată pe site este nulă.

9.2. Clientul/Utilizatorul poate contacta Simplisio SEOpentru furnizarea de diverse servicii. Comunicările cu Simplisio SEO nu presupun obligații contractuale.

10. CONFIDENȚIALITATE

10.1. Simplisio SEO va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Divulgarea informațiilor furnizate va fi posibilă numai în condițiile menționate în acest Document.

10.2. Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice altă formă de dezvăluire către terți nu va fi făcută de către Cumpărător/Client/Utilizator în legătură cu Comanda/Contractul fără acordul prealabil scris al Simplisio SEO.

10.3. Prin trimiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, acordați Simplisio SEO acces nerestricționat și irevocabil și dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. De asemenea, sunteți de acord ca Simplisio SEO să poată utiliza în mod liber, în scopuri proprii, orice astfel de informații, idei, concepte, know-how sau tehnici pe care ni le trimiteți prin intermediul site-ului. Simplisio SEO nu va fi supusă niciunei obligații privind confidențialitatea informațiilor trimise, cu excepția cazului în care legislația în vigoare prevede altfel.

11. COMUNICĂRI COMERCIALE

11.1. Cumpărătorul/Utilizatorul/Clientul își poate schimba în orice moment opțiunea cu privire la consimțământul dat către Simplisio SEO pentru Comunicările Comerciale care conțin informații generale și tematice, inclusiv informații despre oferte sau promoții, după cum urmează:

  • prin accesarea linkului de dezabonare afișat în Comunicările Comerciale primite de la Vânzător; sau
  • prin contactarea Vânzătorului.
  • prin adăugarea de Bunuri sau Servicii în secțiunea Cont

12. RĂSPUNDEREA

12.1. Simplisio SEO nu va fi răspunzătoare pentru daunele de orice fel pe care utilizatorul sau o terță parte le poate suferi ca urmare a îndeplinirii de către Simplisio SEO a oricăreia dintre obligațiile sale în temeiul comenzii și pentru daunele care rezultă din utilizarea bunurilor și serviciilor după livrare și, în special, pentru pierderea acestora.

12.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul/Cumpărătorul își asumă responsabilitatea pentru menținerea confidențialității datelor Contului (utilizator și parolă) și pentru gestionarea accesului la Cont și, în măsura permisă de legislația aplicabilă, este responsabil pentru activitatea desfășurată prin intermediul Contului său.

12.3. Prin crearea utilizării Conținutului, Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul acceptă în mod expres și neechivoc Termenii și Condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată pe Site, existentă la data creării Contului și/sau utilizării Conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

12.4. Simplisio SEO își rezervă dreptul de a actualiza și de a modifica periodic Termenii și Condițiile Site-ului pentru a reflecta orice modificări în modul și condițiile de funcționare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabil Clienților/Utilizatorilor/Cumpărătorilor din momentul postării pe Site. În cazul unor astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a documentului, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestui document.

12.5. Acest Site (inclusiv, fără a se limita la orice Conținut sau altă parte a acestuia) conține doar informații generale și nu oferim, prin intermediul acestui Site, sfaturi sau servicii profesionale. Înainte de a lua orice decizie sau de a întreprinde orice acțiune care ar putea afecta finanțele sau afacerile dumneavoastră, trebuie să consultați un consilier profesional calificat.

12.6 Acest site web este furnizat „așa cum este”, iar noi nu facem nicio declarație sau garanție expresă sau implicită cu privire la acesta. Fără a limita cele de mai sus, nu garantăm că acest site web va fi sigur, fără erori, fără viruși sau coduri malițioase, sau că va îndeplini anumite criterii de performanță sau de calitate. Ne declinăm în mod expres toate garanțiile implicite, inclusiv, dar fără a ne limita la acestea, garanțiile de vandabilitate, titlu, adecvare la un anumit scop, nerespectare, compatibilitate, securitate și siguranță.

12.7 Utilizarea acestui site web se face pe riscul dumneavoastră și vă asumați întreaga responsabilitate și riscul de pierdere care rezultă din această utilizare, inclusiv, dar fără a se limita la pierderea serviciului sau a datelor. Nu vom fi răspunzători pentru niciun fel de daune directe, indirecte, speciale, accidentale, indirecte sau punitive sau pentru orice alte daune, fie că este vorba de o acțiune contractuală, statutară, delictuală (inclusiv, dar fără a se limita la neglijență), fie că rezultă din utilizarea acestui site web, chiar dacă știm sau ar trebui să știm despre posibilitatea unor astfel de daune.

12.8 Anumite linkuri de pe acest site web pot conduce la site-uri web, resurse sau instrumente întreținute de terți asupra cărora nu avem niciun control, inclusiv, fără a ne limita la acestea, cele întreținute de alte entități din cadrul rețelei Simplisio sau de personalul individual al acestor entități. fără a limita cele de mai sus, nu facem nicio declarație sau garanție expresă sau implicită cu privire la astfel de site-uri web, resurse și instrumente, iar linkurile către astfel de site-uri web, resurse și instrumente nu trebuie interpretate ca o aprobare a acestora sau a conținutului lor de către noi.

12.9 Exonerările de răspundere și limitările de răspundere de mai sus se vor aplica nu numai nouă, ci și oricărei alte entități din cadrul rețelei Simplisio, precum și personalului nostru și al acestora.

12.10 Exonerările de răspundere și limitările de răspundere de mai sus se vor aplica în cea mai mare măsură permisă de lege, indiferent dacă este vorba de contract, statut, delict (inclusiv, fără limitare, neglijență) sau altfel.

12.11. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, părțile Simplisio SEO își declină orice responsabilitate și nu vor fi răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daună directă, indirectă, accidentală, specială, consecventă sau punitivă, inclusiv, dar fără a se limita la daune pentru pierderi de profit sau venituri, fond comercial, întreruperi de activitate, încălcări ale securității, viruși, eșecuri sau defecțiuni ale calculatorului, utilizare, date sau alte pierderi intangibile sau daune comerciale, chiar dacă oricare dintre aceste părți este avertizată cu privire la posibilitatea unor astfel de pierderi, care decurg din sau în legătură cu acești termeni, cu site-ul, cu utilizarea sau incapacitatea de a-l utiliza sau cu orice alt subiect din prezentul document.

12.12. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, părțile Simplisio SEO nu vor fi responsabile sau răspunzătoare față de dumneavoastră sau față de orice altă persoană pentru orice erori sau omisiuni în site-urile web; orice informații puse la dispoziție prin intermediul acestora; orice decizie luată sau acțiune întreprinsă pe baza site-urilor web sau a informațiilor puse la dispoziție prin intermediul acestora; sau pentru orice pierdere sau daune – inclusiv pierderi sau daune directe, indirecte, indirecte, indirecte, speciale sau similare – care rezultă din sau în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a site-urilor web sau orice informații sau materiale obținute de dumneavoastră prin intermediul sau în legătură cu site-urile web.

12.13. Site-urile web sunt furnizate doar în scop informativ și, în măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, Simplisio SEO și părțile Simplisio SEO exclud orice responsabilitate pentru orice pierdere sau daună de orice fel și indiferent de modul în care apare în legătură cu utilizarea sau incapacitatea de a utiliza, site-urilor web și a oricăror materiale pe care le obțineți prin intermediul site-urilor web, cu excepția faptului că nu excludem sau limităm în niciun fel răspunderea noastră față de dvs. în cazul în care ar fi ilegal să facem acest lucru (inclusiv răspunderea pentru deces sau vătămare corporală cauzată de neglijența noastră sau a angajaților, agenților sau subcontractanților noștri, precum și pentru fraudă sau fals în declarații frauduloase).

12.14. Recunoașteți și acceptați că utilizarea site-urilor web este supusă riscurilor inerente oricărei conexiuni și transmisii pe internet, în special în ceea ce privește riscurile și vulnerabilitățile de securitate, performanța tehnică și riscul de întrerupere. În consecință, nici Simplisio SEO și nici una dintre părțile Simplisio SEO nu sunt răspunzătoare față de dvs. în nici o circumstanță pentru orice pierderi sau daune cauzate de întreruperea sau eșecul rețelelor de internet sau pentru orice întreruperi sau restricții privind accesibilitatea site-urilor web care apar din orice motiv, inclusiv, dar fără a se limita la, din cauza unui virus, a unei vulnerabilități legate de securitate sau a unei defecțiuni tehnice sau operaționale de orice natură.

13. DESPĂGUBIRI

13.1. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, sunteți de acord să apărați (la alegerea părții despăgubite), să despăgubiți și să exonerați părțile Simplisio SEO și asigurătorii acestora de orice acțiune, procedură, reclamație, cauză de acțiune, cerere, datorie, pierdere, daună, daune, taxe, cheltuieli și costuri, inclusiv costuri juridice rezonabile și/sau orice sumă plătită pentru a soluționa orice acțiune sau pentru a satisface o hotărâre și cheltuieli de orice fel și caracter suportate de noi în legătură cu sau care decurg din orice conținut sau informație postată sau transmisă de dvs. prin utilizarea site-urilor web sau care rezultă din utilizarea de către dvs. a site-urilor web sau utilizarea site-urilor web de către orice terță parte care primește sau obține acces la site-urile web datorită acțiunii sau inacțiunii dvs. Obligația dvs. de despăgubire față de părțile Simplisio include, dar nu se limitează la orice caz în care una sau mai multe dintre transmisiunile dvs. (a) încalcă orice conținut al terților sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale terților sau (b) este nepotrivit, profanator, defăimător, încălcător, obscen, indecent sau ilegal.

13.2. Părțile Simplisio SEO au dreptul în orice moment să renunțe la despăgubire și să își asume apărarea oricărei reclamații. Fără a aduce atingere celor de mai sus, nu este intenția părților Simplisio SEO să afecteze drepturile părților Simplisio SEO sau ale asigurătorilor acestora de a-și asuma apărarea sau soluționarea oricărei reclamații împotriva oricărei părți Simplisio SEO pentru care se solicită acoperire de asigurare în cadrul oricărei polițe de asigurare aplicabile.

14. DECLARAȚII DE RENUNȚARE ȘI ASUMAREA RISCURILOR

14.1. Simplisio SEO nu face declarații sau garanții cu privire la site-urile web. Site-urile web și toate informațiile care vă sunt furnizate prin intermediul site-urilor web sunt furnizate „așa cum sunt” și „așa cum sunt disponibile”. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, părțile Simplisio SEO renunță la toate garanțiile exprese, implicite și legale cu privire la acestea, inclusiv, fără a se limita la orice garanții implicite de vandabilitate, calitate satisfăcătoare, adecvare la un anumit scop, acuratețe, exhaustivitate, nerespectare, neinterferență, serviciu fără erori și serviciu neîntrerupt. Simlisio SEO nu declară și nici nu garantează că site-urile web, serviciile și conținutul furnizat prin intermediul site-urilor web sau software-ul sau informațiile descărcate de pe site-urile web vor fi exacte, actuale, neîntrerupte, fără erori, fără omisiuni sau fără viruși sau alte componente dăunătoare.

14.2. Prin punerea la dispoziție a site-urilor web, Simplisio SEO nu face o ofertă de servicii sau bunuri financiare, fiscale, contabile, juridice sau alte servicii sau bunuri profesionale, iar niciuna dintre informațiile prezentate pe site-urile web nu trebuie interpretată ca fiind un sfat sau serviciu juridic, fiscal, contabil sau orice alt sfat sau serviciu profesional. 

14.3. Unele jurisdicții interzic renunțarea la anumite garanții sau condiții sau limitarea anumitor tipuri de răspundere. În astfel de circumstanțe, în măsura în care astfel de interdicții interzic orice excluderi și limitări din acești termeni, aceste excluderi și limitări nu vi se vor aplica strict în măsura necesară pentru a face acești termeni să fie în concordanță cu astfel de interdicții.

15. AMENDAMENTE

15.1. Ne rezervăm dreptul de a modifica acești Termeni în orice moment, fără a vă anunța, dar vom depune eforturi rezonabile pentru a publica fiecare modificare înainte ca aceasta să intre în vigoare. Vom modifica acești Termeni numai dacă prevederile din Termeni nu mai sunt adecvate sau dacă sunt incomplete și numai dacă modificările sunt rezonabile. Cea mai recentă versiune complet modificată a acestor Termeni va fi publicată pe Site-urile web. Sunteți responsabil pentru revizuirea regulată a site-urilor web pentru a obține o notificare în timp util cu privire la astfel de modificări. Dacă continuați să utilizați site-urile web după data intrării în vigoare a oricărui amendament, se va considera în mod concludent că ați acceptat o astfel de versiune modificată a acestor Termeni.

16. SCRIEREA DE COMENTARII, ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

16.1. scrierea de Recenzii, Comentarii, Întrebări și Răspunsuri se poate face, de către Utilizatori/Clienți/Cumpărători, în secțiunile Comentarii.

16.2. Atunci când înregistrează un anumit Comentariu/Întrebare/Răspuns pe Site, Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii acordă Simplisio SEO o licență neexclusivă, perpetuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și acordă Simplisio SEO dreptul de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și afișa acest conținut.

16.3. Fiecare Utilizator/Client/Cumpărător, în momentul trimiterii unui Comentariu/Întrebare/Răspuns, se angajează să respecte următoarele reguli:

– să utilizeze doar limba română. Sunt permise cuvinte sau expresii care, deși nu sunt considerate românești, sunt utilizate pe scară largă în toate mediile legate de domeniul respectiv (de exemplu: mouse, notebook, plug, and play);

– să folosească un limbaj adecvat, neofensiv, fără termeni care pot jigni sau afecta orice alt Utilizator/Client/Client;

– să asigure încadrarea corectă a conținutului plasat pe Site

– să se asigure că informațiile pe care le introduc sunt realiste, exacte, neinșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, inclusiv respectarea drepturilor altor părți, a drepturilor de autor, a mărcilor comerciale, a drepturilor de licență sau a altor drepturi de proprietate, a publicității sau a confidențialității;

– să utilizeze această facilitate numai pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare despre un anumit produs sau serviciu de pe site, fără a face referire la alte companii care promovează vânzarea sau achiziționarea de produse sau servicii;

– să nu furnizați sau să solicitați, în niciun fel sau în nicio măsură, date cu caracter personal (detalii de contact, informații privind adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de e-mail, nume și/sau prenume etc.) sau orice alte informații care pot duce la dezvăluirea unor astfel de date cu caracter personal;

– să nu introduceți informații și/sau detalii despre URL-uri (link-uri) de pe alte site-uri comerciale care desfășoară aceeași activitate ca și Simplisio SEO;

– să nu încerce să fraudeze serviciile oferite de Simplisio SEO sau să introducă Recenzii/Comentari/Întrebări/Răspunsuri care conțin materiale de natură publicitară;

– să nu folosească Recenzile/Comentariile/Întrebările/Răspunsurile ca mijloc de comunicare cu Simplisio SEO, în acest sens urmând a fi folosite datele de contact ale Simplisio SEO înregistrate pe Site.

16.4. În cazul în care Simplisio SEO constată încălcări repetate ale Termenilor și Condițiilor, Simplisio SEO își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului de a introduce Comentarii/Întrebări sau Răspunsuri.

16.5. Simplisio SEO ia măsuri pentru a asigura veridicitatea Comentariilor de pe Site, cum ar fi utilizarea de filtre pentru roboți și moderarea comentariilor.

17. RĂSPUNSURILE NOASTRE

17.1. Fără a limita niciunul dintre drepturile noastre, putem suspenda, restricționa sau rezilia utilizarea de către dvs. a Site-urilor (inclusiv a Contului dvs., dacă sunteți un Utilizator înregistrat), cu efect în orice moment, fără a vă anunța dacă funcționarea sau eficiența Site-urilor sau a echipamentelor sau a rețelei noastre sau a oricărei terțe părți este afectată de utilizarea de către dvs. a Site-urilor; am primit o plângere de la o terță parte care se referă la utilizarea sau utilizarea abuzivă de către dvs. a Site-urilor; ați încălcat sau încălcați orice termen sau condiție a acestor Termeni; suntem obligați să facem acest lucru din motive legale; sau dacă avem un alt motiv valabil pentru a face acest lucru. Nu vom avea nicio responsabilitate de a notifica orice terță parte, inclusiv orice furnizor terț de servicii, mărfuri sau informații, cu privire la orice suspendare, restricție sau încetare a accesului dvs. la site-urile web.

18. APLICABILITATE

18.1. Utilizarea de către dvs. a site-urilor web, precum și a conținutului și a funcțiilor accesate prin intermediul acestora, constituie acordul dvs. cu privire la acești Termeni; un astfel de acord va fi considerat, în toate scopurile legale, ca fiind în scris și aplicabil din punct de vedere juridic ca un acord scris semnat.

19. NICIO RENUNȚARE IMPLICITĂ

19.1. Dacă nu respectați acești Termeni, iar noi nu luăm măsuri imediat, acest lucru nu înseamnă că noi sau oricare dintre Părțile Simplisio SEO renunță la orice drepturi pe care noi/ele le-ar putea avea (cum ar fi luarea de măsuri în viitor).

20. PERIOADA DE LIMITARE

Orice cauză de acțiune pe care o puteți avea cu privire la acești Termeni sau la Site-urile web trebuie să fie inițiată în termen de un an de la data la care a apărut reclamația sau cauza de acțiune, în caz contrar aceasta va fi prescrisă.

21. PRECIZĂRI

Orice notificare, consimțământ, renunțare, aprobare, autorizare sau altă comunicare care trebuie transmisă în legătură cu acești Termeni:

– de către noi către dvs. se va considera că a fost transmisă în mod efectiv și valabil dacă este livrată sau trimisă la oricare dintre datele de contact enumerate atunci în contul dvs. și

– de către dumneavoastră către noi se va considera că a fost efectiv și valabil dată numai dacă este în scris și este livrată sau trimisă prin intermediul acestui formular de contact.

22. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

22.1. Continuând să interacționați cu Simplisio SEO, sunteți de acord cu Politica de confidențialitate și cu prelucrarea datelor cu caracter personal. Citiți documentul pentru a vedea care sunt drepturile și obligațiile dumneavoastră.

23. UTILIZAREA COOKIE

23.1. Continuând să interacționați cu Simplisio SEO, sunteți de acord cu Politica privind cookie-urile. Pentru a vedea cum puteți șterge cookie-urile, consultați documentul menționat.

24. FORȚA MAJORĂ

24.1. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale dacă această neexecutare în timp util și/sau în mod corespunzător, în totalitate sau parțial, se datorează unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este un eveniment imprevizibil care nu poate fi evitat și care nu se află sub controlul părților.

24.2. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data apariției acestuia, evenimentul menționat nu încetează, fiecare parte are dreptul de a notifica celeilalte părți încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde daune suplimentare.

25. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIE

25.1. Prezentul contract se supune legislației românești.

25.2.2. Orice litigii apărute între Simplisio SEO și Utilizatori/Cumpărători vor fi soluționate pe cale amiabilă sau, dacă acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi soluționate de către instanțele competente din România.

26. ÎNTREGUL CONTRACT

26.1. Acești Termeni, așa cum sunt modificați din când în când, inclusiv oricare și toate documentele, site-urile web, regulile, Termenii și politicile la care se face referire aici, inclusiv, dar fără a se limita la Declarația de confidențialitate, constituie întregul acord dintre noi și dvs. în ceea ce privește utilizarea de către dvs. a site-urilor web.

27. DISPOZIȚII SUPLIMENTARE

27.1 În cazul în care orice parte a acestor Termeni de utilizare este invalidă sau inaplicabilă în orice jurisdicție, atunci (i) în acea jurisdicție, aceasta va fi reconstruită în măsura maximă permisă de lege, astfel încât să atingă cât mai aproape de intenția sa, iar restul acestor Termeni de utilizare va rămâne în vigoare și va avea efect deplin, și (ii) în orice altă jurisdicție, toți acești Termeni de utilizare vor rămâne în vigoare și vor avea efect deplin.

27.2 Putem revizui acești Termeni de utilizare în orice moment, la discreția noastră exclusivă, prin publicarea acestor Termeni de utilizare revizuiți la link-ul Termeni de utilizare (de exemplu, această pagină web pe care o vizualizați în prezent) sau în altă parte pe acest site web. Astfel de revizuiri vor intra în vigoare în ceea ce vă privește de la data afișării, cu excepția cazului în care precizăm în mod explicit contrariul. Este responsabilitatea dvs. să fiți la curent cu astfel de Termeni de utilizare revizuiți prin verificarea acestei pagini web. Utilizarea în continuare a acestui site web în urma modificărilor aduse acestor Termeni de utilizare constituie acordul dvs. cu Termenii de utilizare revizuiți.

28. Credite

Infographic vector created by pikisuperstar – www.freepik.com

Infographic vector created by freepik – www.freepik.com